Diploma Prep/ABC

AlexanderWanneer je in Nederland in een openbaar zwembad wilt zwemmen zonder zwembandjes heb je een zwemdiploma A nodig.

Diploma voorbereiding cursus: Swim4Survival biedt nu, voor kinderen vanaf 3 jaar, lessen aan ter voorbereiding op het verplichte zwemdiploma. Naast het belangrijke overlevingszwemmen leren de kinderen de borstcrawl, rugslag, rugcrawl en ringen opduiken. Vooral kinderen met angst om hun hoofd onder water doen zullen baat hebben bij deze cursus ter voorbereiding op hun diploma A. Ze krijgen consistente individuele lessen om hun angst te overwinnen en zullen vertrouwen opbouwen met hun nieuw verkregen vaardigheden. Na het afronden van deze cursus kunnen ze meteen door naar de cursus voor diploma A. Data en Prijs.

Diploma ABC lessen: Vera Buskermolen, zweminstructrice met vele jaren ervaring, geeft de diploma-zwemlessen. Zodra uw kind mijn overlevings-zwemcursus heeft afgerond (zwem-drijf-zwem is goed en uw kind heeft al slagen gedaan met mij) en ca. 3-1/2 jaar is, kan uw kind hieraan beginnen. Deze leeftijd moet gezien worden als een richtlijn, sommige kinderen zullen hier eerder klaar voor zijn, anderen wat later. Elk kind leert op z’n eigen tempo en het hele programma is hierop gefocussed. Swim4Survival zal vóór deelname beoordelen of uw kind over de benodigde vaardigheden voor deze diploma-zwemlessen beschikt. De lessen worden 2x per week gegeven in het wedstrijd- of therapiebad van 'Sportplaza Mercator', in groepen van maximaal 3 kinderen (afhankelijk van de wensen van de ouder(s)) voor een periode van ca. 6 maanden (totaal ca. 50 lessen). Na deze lessen verwachten wij dat uw kind diploma A heeft. Dit blijft echter altijd afhankelijk van groepsgrote en hoe snel uw kind zich de benodigde vaardigheden eigen maakt.